Menu

CE markering voor uw product

CE markering staat op veel producten welke binnen Europa worden verhandeld. Met deze markering geeft de fabrikant of importeur aan dat het product voldoet aan alle gestelde eisen welke in de verschillende richtlijnen van productgroepen staan beschreven. Er zijn op dit moment zo’n 25 productgroepen die onder de CE markering vallen, enkele zijn: elektronische apparatuur, machines, medische hulpmiddelen, speelgoed.
Indien u als fabrikant of importeur producten op de Europese markt wilt brengen welke onder één van de productgroepen valt, zal hierop CE markering moeten worden aangebracht.
De fabrikant of importeur is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van deze CE-markering.
Normatic kan u begeleiden met het verkrijgen van de CE-markering voor uw product.

U bent van harte welkom om langs te komen voor een CE advies op maat voor uw product, geheel vrijblijvend en kosteloos. (wij zorgen voor de koffie) 

Over CE markering

CE staat voor “Conformité Européenne” en is een conformiteitsmerkteken. Hiermee verklaart de fabrikant of importeur dat het product aan alle gestelde eisen voldoet volgens de Europese richtlijnen. De inhoud van deze Europese richtlijnen geldt op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubelasting. Voor elektrische producten zijn veelal meerdere richtlijnen van toepassing zoals Laagspanningsrichtlijn, EMC of RED (apparatuur met RF of radio componenten).

Producten met CE-markering mogen worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen dan geen aanvullende eisen stellen aan het product. Voldoen producten niet aan de Europese eisen, dan is CE-markering niet toegestaan en mogen dan niet binnen de EER worden verkocht.

CE-markering kan veelal door zelfcertificering worden verkregen. Er zijn echter ook producten (veelal met een verhoogt risico) waarbij een aangestelde instantie, Notified Body, moet worden ingeschakeld. Ook bij dit traject kan Normatic u begeleiden en waar nodig technische ondersteuning bieden.

Ons stappenplan voor CE markering

1 – Overleg

Op basis van de specificaties en toepassing wordt gekeken welke richtlijnen er nodig zijn 

2 – Welke normen zijn van toepassing

Aan de hand van de gestelde richtlijnen gaan we kijken welke normen er moeten worden gebruikt

3 – Externe instantie nodig?

Voor sommige producten (met een verhoogt risico) kan een aangemelde instantie nodig zijn 

4 – Test fase

Het product wordt getest of het in overeenstemming is met de geldende richtlijn(en)

5 – Technisch dossier

Maak een Technisch Constructie Dossier (TCD) van het product en stel de CE verklaring op

6 – CE markering aanbrengen

De CE markering kan nu worden aangebracht op het product


Ondersteuning nodig?

Normatic kan u ondersteuning geven voor het gehele traject en de testen voor elektrische veiligheid en EMC uitvoeren.


Enkele klanten die u reeds zijn voorgegaan: